Lectures de missa

FIDELS DIFUNTS (B)

02/10/2021

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma (Rm 8,31b-35.37-39)

Germans, si tenim Déu a favor nostre, qui tindrem en contra? Ell, que va entregar el seu propi Fill per tots nosaltres i no el va plànyer, com no estarà disposat a donar-nos-ho tot, juntament amb el seu Fill? Qui es presentarà per acusar els elegits de Déu? És Déu qui els declara innocents. Qui gosarà condemnar-los? Jesucrist, el qui va morir, més encara, el qui va ressuscitar, és el qui està a la dreta de Déu intercedint per nosaltres. Qui serà capaç d’allunyar-nos del Crist, que tant ens estima? Els contratemps, la por, les persecucions, la fam o la nuesa, els perills, la mort sagnant?

Però de tot això en sortim fàcilment vencedors amb l’ajut d'aquell qui ens estima. Estic ben segur que ni la mort ni la vida, ni els àngels o altres poders, ni res del món present o del futur, ni els estols del cel o de les profunditats, ni res de l’univers creat no serà capaç d’allunyar-nos de Déu que, en Jesucrist, el nostre Senyor, ha demostrat com ens estima.

Salm responsorial 114,5 i 6;115,10-11.15-16ac (R.: 114,9)

El Senyor és just i benigne,
el nostre Déu sap compadir.
El Senyor salvaguarda els senzills,
jo era feble i m’ha salvat.

R. Continuaré caminant entre els qui viuen,
a la presència del Senyor. 

O bé:

R. Al·leluia.

Crec amb tot el cor, tot i que deia:
«Que en soc, de dissortat»,
tot i que deia, veient-me perdut:
«Els homes, tots enganyen». R. 

Al Senyor li doldria
la mort dels qui l’estimen.
Ah, Senyor, soc el vostre servent.
Vós em trencàreu les cadenes. R.

Lectura de l'evangeli segons sant Joan (Jo 17,24-26)

En aquell temps, Jesús alçà els ulls al cel i pregà dient: «Pare, aquells que vós m’heu donat vull que estiguin amb mi allà on jo estic, i vegin la meva glòria, la que m’heu donat per haver-me estimat ja abans de crear el món. Pare bo, el món no us ha conegut, però jo us he conegut, i ells han conegut que vós m’heu enviat. Jo els he fet conèixer el vostre nom i els el faré conèixer més encara, perquè l’amor amb què m'heu estimat estigui en ells, i també hi estigui jo».